...בין ים לשמיים ועד המים

...סיפור האהבה בין ההר לים